โ•ณ

BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS

CodeU+2573
NameBOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS
Copy to Clipboard
BlockBox Drawing
Sub-BlockCharacter cell diagonals
Character Info (external) http://unicode.org/cldr/utility/character.jsp?a=2573
Related Characters
โ˜“ โœ•
Confusables (Look-Alike Characters)
X แ™ญ ๐Œข ๐‘ฃฌ ๏ผธ โ…ฉ ๐— ๐‘‹ ๐‘ฟ ๐’ณ ๐“ง ๐”› ๐• ๐–ƒ ๐–ท ๐—ซ ๐˜Ÿ ๐™“ ๐š‡ ๊žณ ฮง ๐šพ ๐›ธ ๐œฒ ๐ฌ ๐žฆ โฒฌ ะฅ โต แšท ๊“ซ ๐Š ๐Šด ๐Œ— ๐”ง